Forlagets fagfolk 

På Nord Academic vægter vi den tætte redaktionelle sparring med vores forfattere. Vi er overbeviste om, at samarbejde, samtale og faglig respekt mellem forfatter og redaktør giver den bedste bog. Vi tilbyder derfor en redaktionel proces, der omfatter rådgivning og støtte i udarbejdelsen af manuskriptet fra idé til blåkopi. Vi hjælper også med funding, billedsøgning og rettigheder, ligesom vi står for salg, markedsføring og presse, også uden for landets grænser.

Nord Academic
– vi håndholder dit projekt fra idé til udgivelse.

Udgiv din bog hos os

På Nord Academic stiller vi høje krav til faglighed og kvalitet både til os selv og til vores forfattere. Vi forpligter os på den højeste videnskabelige kvalitet og ser frem til at samarbejde med dig, uanset om din bog er på tegnebrættet, eller du står med et gennemskrevet manuskript. 

Det kan tage halve til hele år at udgive en bog (men behøver det ikke), og der er mange milepæle undervejs. Overordnet er udgivelsesprocessen ens for alle bøger:
 

1. Idé eller manuskript

Du indleverer som forfatter et manuskript, eller du sender os en idé til et bogprojekt, som vi sammen diskuterer og evaluerer. Vi kontakter også dig, hvis vi har en idé til et projekt, vi gerne vil udvikle sammen med dig.
 

2. Fagfællebedømmelse

Hvis vi indledningsvist er positivt stemte over for dit manuskript og kan se et marked for bogen, sender vi dit manuskript til en peer reviewer for en tidlig og grundig faglig vurdering af arbejdets videnskabelige kvalitet, dets bidrag til ny viden og udvikling af fagfeltet. Sikringen af den akademiske kvalitet og validitet er kernen i vores arbejde, og samtlige manuskripter sendes i peer review.

Det er afgørende, at du som forfatter er parat til at justere dit manuskript og indarbejde den uafhængige bedømmers kommentarer og forslag. Din forlagsredaktør vil være behjælpelig med, hvordan peer reviewet bedst imødekommes.
 

3. Antagelse og kontrakt

Efter ekspertvurdering og arbejdet med manuskriptet på baggrund af fagfællebedømmers kommentarer antager Nord Academic formelt dit manuskript. Vi udarbejder en kontrakt, og sammen påbegynder vi processen med at skaffe den nødvendige eksterne støtte til produktion af bogen.
 

4. Redaktionsproces

Når du har genafleveret dit manuskript efter fagfællebedømmelsen, vil din forlagsredaktør stå for en grundig og kritisk redaktion i samarbejde med dig og en eventuel fagredaktion. Her er især det sproglige flow, forståelighed og sammenhæng i argumentation og idé i fokus. Vi går i dialog med dig om, hvordan du bedst når din målgruppe og forholder os til sprog, stil og tone. Fx: Får du defineret, diskuteret og afrundet dit ærinde? Er din argumentation klar og logisk? Er den røde tråd tydelig?

Du kan hente vores vejledning til manuskriptets formalia her.
 

5. Produktion

Når manuskriptet er færdigt, bliver det korrekturlæst og layoutet af en af vores mange eksterne samarbejdspartnere, og vi kører sammen flere korrekturrunder for at tjekke, at alt fremstår, som det skal. Vi hjælper hinanden med at udarbejde indeks og tjekke de sidste rettigheder, inden bogen og bogens omslag sendes til tryk.

Nord Academic
– til viden og til verden.

6. Marketing, salg og presse

Vi går op i, at din bog får den markedsføring og presse, der skal til for, at den møder sit publikum. Vi sender information om bogen til boghandlerne før udgivelsen, og din bog er med på Gads Forlags salgsrejse til en lang række af landets boghandlere. Efter udgivelsen informerer vi også boghandlerne, hvis bogen får ekstraordinær god pressedækning.

Vi sørger for, at bogen er tilgængelig på landets biblioteker og via vores udenlandske distributør på forskningsbiblioteker over hele verden.

Når din bog kommer fra tryk, sender forlaget den til relevante nøglepersoner i det faglige miljø og til udvalgte journalister og andre med særlig interesse i emnet. Din bog præsenteres på Nord Academics hjemmeside og på Gad.dk, vi annoncerer for den på vores sociale medier – Facebook og LinkedIn – og sender mail til modtagere af vores nyhedsbrev.

Bogen præsenterer vi også for samarbejdspartnere med henblik på foredrag og præsentationer på bl.a. Bogforum, Historiske Dage og Historien Lever i Aarhus. Her er Nord Academic til stede sammen med Gads Forlag.

Vi arbejder sammen for at producere din bog, og vi arbejder også sammen for at nå dit publikum. Vi opfordrer dig derfor også til at involvere dig i markedsføringen og gøre dit netværk opmærksom på din bog. Delinger, links, kommentarer og retweets er en rigtig god måde at maksimere bogens synlighed på. Forlaget understøtter dine some-aktiviteter med grafisk materiale.
 

7. Udgivelse

Det er en festdag, når din bog udkommer, og kulminationen på mange års forskning og arbejde. Bogen bliver denne dag sat til salg på vores hjemmeside og hos boghandlerne. Vi fortsætter med at promovere din bog også efter udgivelsen.

Arkæologi

 • Arkæologi
 • Arkæologi
 • Arkæologi

Archaeology

 • Archaeology
 • Archaeology
 • Archaeology

Antikken

 • Antikken
 • Antikken
 • Antikken
 • Antikken
 • Antikken
 • Antikken
 • Antikken

Classical studies

 • Classical studies
 • Classical studies
 • Classical studies
 • Classical studies
 • Classical studies
 • Classical studies
 • Classical studies

Biografi

 • Biografi
 • Biografi

Biography

 • Biography
 • Biography

Biologi

 • Biologi
 • Biologi
 • Biologi

Biology

 • Biology
 • Biology
 • Biology

Filosofi og idéhistorie

 • Filosofi og idéhistorie

Philosophy

 • Philosophy

Geografi

 • Geografi

Geography

 • Geography

Historie

 • Historie
 • Historie
 • Historie
 • Historie
 • Historie
 • Historie
 • Historie
 • Historie
 • Historie

History

 • History
 • History
 • History
 • History
 • History
 • History
 • History
 • History
 • History

Jura

 • Jura

Law

 • Law

Kulturstudier

 • Kulturstudier
 • Kulturstudier
 • Kulturstudier
 • Kulturstudier
 • Kulturstudier

Cultural studies

 • Cultural studies
 • Cultural studies
 • Cultural studies
 • Cultural studies
 • Cultural studies

Naturvidenskab

 • Naturvidenskab
 • Naturvidenskab
 • Naturvidenskab
 • Naturvidenskab
 • Naturvidenskab
 • Naturvidenskab
 • Naturvidenskab

Natural sciences

 • Natural sciences
 • Natural sciences
 • Natural sciences
 • Natural sciences
 • Natural sciences
 • Natural sciences
 • Natural sciences

Psykologi

 • Psykologi

Psychology

 • Psychology

Sprog

 • Sprog
 • Sprog

Languages

 • Languages
 • Languages

Teologi

 • Teologi

Theology

 • Theology

Økonomi

 • Økonomi
 • Økonomi
 • Økonomi

Economics

 • Economics
 • Economics
 • Economics